Privacy Policy

Barka verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Karel Bogaerts barka@telenet.be

Verwerkingsdoeleinden

Barka verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgronden

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: barka@telenet.be

Direct Marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Contactgegevens

Barka – Fietsen Bogaerts
Lispersteenweg 257
2500 Lier

BE 0770 612 243
barka@telenet.be

Cookie Policy

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil one16 de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies.

Deze cookieverklaring moet samen gelezen worden met onze privacyverklaring.

Deze website is eigendom van Fietsen Bogaerts – Barka


Cookies met een laag risico

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Cookies kunnen zowel door one16 zelf geplaatst worden (“first party cookies”) maar ook door derden (“third party cookies”). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website aan derden verzonden. Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot u de browser afsluit (“sessie cookies”) en soms permanent, tot u ze zelf verwijdert (“persistent” cookies).